profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje na internetovej stránke svoj " Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zakázky a ďalšie všeobecné informácie

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Stredná odborná škola
IČO: 00893552
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Kozárová

Sídlo:
Obec: Horný Smokovec, Vysoké Tatry
PSČ: 06201
Číslo : 26

Kontakt:
tel.: +421524422865, +421524422772 kl. 16
fax.: +421524422772 kl. 18
e-mail: ekonom@sos-hsmokovec.vucpo.sk
Internetova adresa: www.sos-smokovec.sk

DOKUMENTY:
Súhrnná správa o zákazkach za
- I. štvrťrok 2016 (*.pdf)
- II. štvrťrok 2016 (*.pdf)
- III. štvrťrok 2016 (*.pdf)
- IV. štvrťrok 2016 (*.pdf)
- I. štvrťrok 2017 (*.pdf)
- II. štvrťrok 2017 (*.pdf)
- III. štvrťrok 2017 (*.pdf)
- IV. štvrťrok 2017 (*.pdf)

Zverejňovanie vyšlých faktúr a zmlúv (tu)

27.10.2016 - zmluva (*.pdf)
20.12.2016 - zmluva (*.pdf)
06.03.2017 - zmluva (*.pdf)
15.03.2017 - zmluva (*.pdf)
27.03.2017 - zmluva (*.pdf)
29.03.2017 - zmluva (*.pdf)
31.05.2017 - zmluva (*.pdf)
14.07.2017 - zmluva (*.pdf)
15.07.2017 - zmluva (*.pdf)
15.08.2017 - zmluva (*.pdf)

Zverejňovanie objednávok a došlých faktúr (tu)