pv

intranet - Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry (pre potreby pedag. zboru

____________________________________________________________________________________________________________________.

archív  kontakt  tlačivá  vedenie školy pedagogickí zamestnanci nepedagogickí zamestnanci    

žiaci  rozvrhy   prázdniny  zákony  hyperlinky  foto     weszterj@azet.sk 


nová
www.sos-smokovec.sk  
predchádzajúca webová stránka školy
                                                                              metodika_suladu_spracuvania_osobnych_udajov_v_prostredi_skol
www.azet.sk                                            Prevencia a eliminácia šikanovania v školách a školských zariadeniach (*.ppt)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
      Pracovný poriadok(2011)     ŠKOLSKÝ PORIADOK na šk.r. 2019/2020 (*.doc)

------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2019/2020
Rozdelenie učební 2019/2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2018/2019
  Rozdelenie učební 2018/2019

plán práce na rok 2018/2019
  mesačný plán práce - jún 2019             archiv 2017    
                     
archiv 2016/2017 archiv 2015/2016 archiv 2014/2015 archiv 2013/2014 archiv 2012/2013  archiv 2011/2012 archiv 2010/2011 archiv 2009/2010
                                                                           
                    plán práce na rok 2014/2015
  plán práce na rok 2013/2014  plán práce na rok 2012/2013  
                                                                                                         
plán práce na rok 2011/2012  plán práce na rok 2010/2011  plán práce na rok 2009/2010


školský vzdelávací program

duálne vzdelávanie vzdelávanie

študijný odbor hotelová akadémia 6 323 K
upravené 5.8.2019 - študijný odbor kuchár 6 445 K študijný odbor kuchár 6 445 K
upravené 5.8.2019 - študijný odbor čašník, servírka 6 444 K študijný odbor čašník, servírka 6 444 K
upravené 6.8.2019 - učebný odbor kuchár 6 445 H učebný odbor kuchár 6 445 H
upravené 6.8.2019 - učebný odbor čašník, servírka 6 444 H učebný odbor čašník, servírka 6 444 H

 
                                                                                 
1. - 7:45 - 8:30

2. - 8:35 - 9:20
3. - 9:30 - 10:15
4. - 10:30 - 11:15
5. - 11:25 - 12:10
6. - 12:20 - 13:05
7. - 13:10 - 13:55
                           13:55 - 14:25 - obedňajšia prestávka
8. - 14:25 - 15:10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2017/2018
  Rozdelenie učební 2017/2018
plán práce na rok 2017/2018

------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2016/2017
  Rozdelenie učební 2016/2017
plán práce na rok 2016/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2015/2016
  Rozdelenie učební 2015/2016
plán práce na rok 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2014/2015
 TV, OV a voľné učebne 2014/2015    Rozdelenie učební 2014/2015
plán práce na rok 2014/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2013/2014

TV, OV a voľné učebne 2013/2014       Rozdelenie učební 2013/2014
plán práce na rok 2013/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2012/2013
 TV, OV a voľné učebne 2012/2013   Rozdelenie učební 2012/2013 
plán práce na rok 2012/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2011/2012
plán práce na rok 2011/2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2010/2011
Organizácia školského roka 2010/2011     Rozdelenie učební 2010/2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 zákon 317/2009 o pedagogických zamestnancoch ...
- Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2009/2010
Organizácia školského roka 2009/2010     Rozdelenie učební 2009/2010 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizácia školského roka 2008/2009     Rozdelenie učební 2008/2009 
- Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2008/2009
- 4.6.2008 - Nový školský zákon

Na www.sos-smokovec.sk - Školský vzdelávací program       ha,1,2,3,4,5
                                       Nový školský vzdelávací program  ha,1,2,3,4  5 učebný duálny kuchár   6 učebný duálny čašník, servirka
                                                                                                      
7 študijný duálny kuchár            -   http://194.160.191.125/drupal/files/6445_K_nd.doc
                                                                                                    
8 študijný duálny čašník, servirka -   http://194.160.191.125/drupal/files/6444_K_nd.doc
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nariadenie GDPR - ochrana osobných údajov
Smernica o ochrane osobných údajov 
- pojednáva o spracovávaní osobných údajov, s ktorými prídete do kontaktu, doby zálohovania a archivácie

článok 13 Nariadenia EP a Rady EU č. 2016/679
Zásady ochrany osobných údajov
- zachytáva všetky práva, ktoré má dotknutá osoba, v prípade ak poskytne svoje osobné údaje na spracovanie

Poverenie a poučenie oprávnenej osoby
- poverenie dané riaditeľom školy pre každého zamestnanca, ktorý pracuje s cudzími os. údajmi, aké operácie s nimi vykonáva a je poučený o pravidlách so spracovaním os. údajov

VYSVETLIVKY

---------------------------------------------------------------------------------------------

TOPlist